Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava, ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteisen kauppalaivamarkkinan ylikapasiteetti on yhä huolenaihe ja pankkien varovaisuudesta johtuen rahoitus on edelleen paineen alla. Investoinnit öljynetsintään ja  -tuotantoon ovat hyvin herkkiä öljyn hinnan muutoksille. Nykyiset öljyn hinnat tukevat kuitenkin edelleen offshore-alan toimintaa haastavissa olosuhteissa ja syvissä vesissä.

Maailmantalouden jatkuneet riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monella merenkulun markkinalla ovat myös mahdollinen riski.

Vuoden 2012 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu