Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-syyskuun 2013 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 69.337.677 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2.460 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 38.608.825 kappaletta.

 

 

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
Osake- ja Osakevaihto
30.9.2013 äänimäärä 1-9/2013
WRT1V 197 241 130 69 337 677
Keski- Päätös-
1.1. - 30.9.2013 Ylin Alin kurssi 1 kurssi
Osakekurssi 39,00 32,71 35,49 33,38
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
30.9.2013 30.9.2012
Markkina-arvo, MEUR  6 584 5 316
Ulkomaalaisomistus, % 52,0  49,8


Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-syyskuun 2013 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

25.9.2013 BlackRock vähensi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 9.824.523 osaketta, joka on 4,98 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 7.2.2013, että Fiskars Oyj Abp ja Investor AB olivat toteuttaneet Wärtsilä-omistustensa juridisen yhdistämisen yhteiseen yhtiöön 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti. Julkaisuajankohtana yhteisyritys Avlis AB:n ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB) yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325 eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars omisti Avlis AB:sta 59,7% ja Investor 40,3%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu