Investoinnit

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 84 milj. euroa (462). Ne koostuivat 5 milj. euron (400) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 79 milj. euron (62) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Katsauskauden poistot olivat 94 milj. euroa (101).

Vuoden 2013 ylläpitoinvestoinnit ovat poistoja alemmalla tasolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu