Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta oli 261 milj. euroa (-34) tammi-syyskuussa 2013. Nettokäyttöpääoma oli 488 milj. euroa (485). Saatujen ennakoiden määrä oli 799 milj. euroa (685) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 254 milj. euroa (199).

Wärtsilällä oli syyskuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensä 800 milj. euroa (899). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 219 milj. euroa, johon sisältyi 123 milj. euroa suomalaisia yritystodistuksia. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 534 milj. euroa (698).

Rahoitusohjelmat syyskuun 2013 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 581 milj. euroa, vahvistettuja ja nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 100 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 599 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät myös suomalaisia yritystodistusohjelmia 700 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 42,0% (39,7), ja nettovelkaantumisaste oli 0,31 (0,42). Vertailuvuoden avainluvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-standardimuutokset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu