Tilauskertymä

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä laski 14% 1.097 miljoonaan euroon (1.275). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2% (1.071 milj. euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,91 (1,17).

Power Plants -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 261 milj. euroa (453), 42% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 20% (217 milj. euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä). Tärkeitä tilauksia saatiin Indonesiasta, Bangladeshista ja Nigeriasta.

Ship Power -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 378 milj. euroa (391), laskua oli 3% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä oli vakaa (380 milj. euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä). Aktiviteetti oli edelleen vahvinta offshore- ja erikoistuneen tonniston segmenteillä. Ship Powerin offshore-tilauksiin sisältyi tilaus propulsioratkaisun toimittamisesta kuudelle IHC Merweden rakentamalle putkenasennusalukselle Subsea 7:lle ja Seabras Sapuralle, sisältäen moottorit ja potkurit. Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tilauksen Kiinan valtion Communications Import & Export Corporationilta propulsioratkaisun toimittamisesta neljään uuteen meripelastusalukseen. Ympäristöratkaisuja tilattiin aktiivisesti. Ship Powerilta tilattiin yhteensä 16 rikkipesuria. Offshore-segmentin osuus kolmannen neljänneksen tilauksista oli 46%, kauppalaivasegmentin 22% ja matkustajalaivasegmentin 16%. Merivoimien osuus tilauksista oli 8% ja erikoisalussegmentin 4%. Muiden tilausten osuus oli 5%.

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 454 milj. euroa (428), 6% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 3% (469 milj. euroa vuoden 2013 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä allekirjoitti pitkäaikaisia huoltosopimuksia voimalaitosasiakkaiden kanssa Yhdysvalloissa, Afrikassa ja Australiassa.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2013 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 3.520 milj. euroa (3.583), 2% matalampi kuin vuoden 2012 vastaavana kautena. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,09 (1,12). Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 884 milj. euroa (1.045), 15% vähemmän kuin vuonna 2012. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.200 milj. euroa (1.114), 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Services -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.428 milj. euroa (1.418), 1% enemmän kuin vuoden 2012 vastaavalla kaudella.

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 2012
Power Plants 261 453 -42% 884 1 045 -15% 1 515
Ship Power 378 391 -3% 1 200 1 114 8% 1 453
Services 454 428 6% 1 428 1 418 1% 1 961
Tilauskertymä yhteensä 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Tilauskertymä Power Plants
MW 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 2012
Öljy 150 167 -10% 355 715 -50% 796
Kaasu 523 824 -37% 1 431 1 672 -14% 2 323
Uusiutuvat polttoaineet 22 27 27
Tilauskertymä yhteensä 673 1 013 -34% 1 786 2 414 -26% 3 146


Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 143 milj. euroa (175) katsauskaudella tammi-syyskuu 2013. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu