Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 259 826 826
Valuuttakurssimuutokset -30 35 24
Yrityshankinnat 424 426
Lisäykset 36 17 41
Poistot ja arvonalentumiset -44 -46 -61
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 13 6 5
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 235 1 261 1 259
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 470 472 472
Valuuttakurssimuutokset -8 4 1
Yrityshankinnat 19 19
Lisäykset 43 45 70
Poistot ja arvonalentumiset -50 -55 -78
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -15 -13 -14
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 440 473 470

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu