Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Osakkeet ja yrityshankinnat 5 400 402
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 79 62 111
Yhteensä 84 462 513

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu