Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
taso 1 2 2
taso 3 15 15
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 11 11
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Johdannaiset (taso 2) 17 17
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 581 587
Johdannaiset (taso 2) 21 21

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu