Laaja tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Raportointikauden tulos 246 219 344
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) 6 -2
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -3 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 3 -1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -51 1 -14
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 3 3
siirretty tuloslaskelmaan -25 -1 -1
Rahavirran suojaukset -20 10 18
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 12 -3 -4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -83 9 1
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: -80 9
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 166 228 344
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 164 225 339
Määräysvallattomat omistajat 2 4 5
166 228 344

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu