Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2013, oikaistu 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791
Maksetut osingot -197 -3 -200
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16 16
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -50 -32 4 244 2 168
Oma pääoma 30.9.2013 336 61 -62 -11 -30 1 440 40 1 775
Oma pääoma 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 30 1 666
Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -33 -33
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 336 61 2 5 -33 1 233 30 1 633
Maksetut osingot -178 -6 -184
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 1 10 -1 217 4 230
Oma pääoma 30.9.2012, oikaistu 336 61 2 15 -33 1 272 27 1 680

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu