Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012 4–6/2012
Liikevaihto 1 209 1 152 882 1 533 1 087 1 099
Liiketoiminnan muut tuotot 18 31 7 12 11 35
Kulut -1 071 -1 046 -793 -1 343 -958 -990
Poistot ja arvonalentumiset -30 -32 -32 -38 -33 -35
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 4 6 5 7 3 -1
Liiketulos 130 110 69 171 110 108
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -5 1 -9 -11 -11
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1
Tulos ennen veroja 126 104 96 162 99 98
Tuloverot -31 -25 -23 -37 -23 -22
Raportointikauden tulos 95 79 73 124 77 77
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 94 78 72 123 75 76
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 1 2 1
95 79 73 124 77 77
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,48 0,39 0,37 0,62 0,38 0,38

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu