Tunnuslukuja
Oikaistu Oikaistu
1–9/2013 1–9/2012 2012
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,24 1,09 1,72
Oma pääoma/osake, euroa 8,79 8,38 8,95
Omavaraisuusaste, % 42,0 39,7 41,3
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,42 0,32

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu