Avainluvut

Oikaistu3 Oikaistu3
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Muutos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Tilauskertymä 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Tilauskanta kauden lopussa 4 426 4 492 -1%
Liikevaihto 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%
Liiketulos (EBITA)1 208 198 5% 552 552 0%
% liikevaihdosta 14,8 12,9 11,9 11,7
Liiketulos (EBIT)2 201 188 7% 520 517 1%
% liikevaihdosta 14,2 12,3 11,2 10,9
Tulos ennen veroja 181 162 507 453
Tulos/osake, euroa 0,74 0,62 1,98 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 317 187 578 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 276 567
Bruttoinvestoinnit 134 513
Nettovelkaantumisaste 0,15 0,32

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 20 milj. euroa (34) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 32 milj. euroa (35) katsauskauden tammi-joulukuu 2013 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 9 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
3 Luvut on oikaistu eläkevastuiden laskentaperiaatteiden muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu