Björn Rosengren, konsernijohtaja

“Maailmantalouden jatkunut epävarmuus vaikutti Wärtsilän vuoden 2013 kehitykseen. Epäsuotuisat valuuttakurssit ja viivästyneet toimitukset johtivat hieman odotettua heikompaan liikevaihdon kehitykseen. Kannattavuus säilyi kuitenkin vankkana matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Kulukurin ja vahvan neljännen neljänneksen ansiosta saavutimme 11,2%:n kannattavuuden. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi hyvin ja kasvoi 578 milj. euroon vuoden aikana. Merenkulunmarkkinoilla tapahtui merkittävää parannusta vuonna 2013 ja tilaaminen oli aktiivista kaikilla merkittävillä alussegmenteillä. Voimalaitosmarkkinoilla puolestaan asiakkaat viivästyttivät edelleen päätöksentekoa. Tämä vaikutti meidän kokonaistilauskertymäämme, joka laski 1% viime vuoteen verrattuna. Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui. Pitkäaikaiset huoltosopimukset ovat edelleen Services-liiketoiminnan strateginen painopistealue ja olen tyytyväinen, että useita tällaisia sopimuksia solmittiin vuoden aikana.

Markkinanäkymämme vuodelle 2014 ovat edelleen varovaiset, vaikka tietyilla alueilla on nähtävissä pientä parannusta. Nykyisen tilauskannan ja vireillä olevien hankkeiden perusteella odotamme liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2014 ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen vuoden 2013 tasolla.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu