Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava, ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Ylikapasiteetti on yhä huolenaihe, kun laivanrakennuksen nousuajan vahvat tilauskirjat on toimitettu. Lisäksi pankkien varovaisuudesta johtuen rahoitus on edelleen paineen alla. Investoinnit öljynetsintään ja -tuotantoon ovat hyvin herkkiä öljynhinnan muutoksille. Nykyiset öljyn hinnat tukevat kuitenkin edelleen offshore-alan toimintaa haastavissa olosuhteissa ja syvän veden alueilla.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaisuus voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monella merenkulun markkinalla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Vuonna 2013 saatuihin vaatimuksiin sisältyi kaksi erityisen suurta. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu