Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,05 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.027.025.847,20 euroa, josta tilikauden voitto on 174.475.007,05 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 11.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 18.3.2014. Vuosikertomus 2013, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi viikolla 7.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu