Osakkeet ja osakkeenomistajat

Tammi-joulukuun 2013 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 95.127.366 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3.328 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATSissä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 54.651.206 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
Osake- ja Osakevaihto
31.12.2013 äänimäärä 1-12/2013
WRT1V 197 241 130 95 127 366
Keski- Päätös-
1.1. - 31.12.2013 Ylin Alin kurssi 1 kurssi
Osakekurssi 39,00 30,66 35,00 35,77
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
31.12.2013 31.12.2012
Markkina-arvo, MEUR 7 055  6 454 
Ulkomaalaisomistus, % 51,3  51,0 


Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-joulukuun 2013 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

25.9.2013 BlackRock vähensi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omisti 9.824.523 osaketta, joka on 4,98% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilälle ilmoitettiin 7.2.2013, että Fiskars Oyj Abp ja Investor AB olivat toteuttaneet Wärtsilä-omistustensa juridisen yhdistämisen yhteiseen yhtiöön 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti. Julkaisuajankohtana yhteisyritys Avlis AB:n ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB) yhteenlaskettu omistus oli 42.948.325 eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars omisti Avlis AB:sta 59,7% ja Investor 40,3%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu