Tuotelanseeraukset

Joulukuussa Wärtsilä laajensi moottorivalikoimaansa kahdella uudella apumoottorilla, Wärtsilä Auxpac 16:lla ja Wärtsilä Auxpac 32:lla. Uudet moottorit tarjoavat korkeaa luotettavuutta ja täyttävät IMO:n Tier II -ympäristölainsäädännön. Niiden lanseeraus on tärkeä askel Wärtsilän aseman vahvistamiseksi apumoottorimarkkinoilla. Wärtsilä toi merenkulun markkinoille myös uuden kaksivaihteisen vaihteiston, joka tuo merkittävää taloudellista etua ja ympäristöhyötyjä. Tuote palvelee aluksia, joissa on useampia käyttötapa tai hidastettu kuljetusvauhti. Verrattuna yksinkertaiseen mekaaniseen propulsiojärjestelmään Wärtsilän kaksivaihteisella vaihteistolla saavutettiin 8%:n polttoaineenkulutuksen lasku merikoeajon aikana.

Marraskuussa Wärtsilä toi markkinoille uuden hidaskäyntisen monipolttoainemoottoriteknologian. Teknologia alentaa investointikustannuksia merkittävästi yksinkertaisemman ja edullisemman LNG- ja kaasunkäsittelyjärjestelmän ansiosta. Lisäksi uudet moottorit täyttävät IMO Tier III:n mukaiset päästövaatimukset kaasukäytössä. Ensimmäisen tätä teknologiaa hyödyntävän Wärtsilä RT-flex50DF-moottorin toimitukset alkavat vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana.

Lokakuussa Wärtsilä toi Wärtsilä 20DF -monipolttoainemoottorin USA:n markkinoille. Moottori täyttää paikallisen ympäristöviranomaisen (United States Environmental Protection Agency) asettamat Tier 4 -päästövaatimukset. Markkinoille tuotiin myös uuden kääntölapa- ja keulaohjauspotkureiden sarja. Uudet potkurit on kehitetty vastaamaan markkinoiden muuttuvia tarpeita kilpailukykyisemmistä tuotteista, joilla on korkeampi hyötysuhde ja jotka kattavat laajemman tehoalueen. Lisäksi Wärtsilä lanseerasi uuden biotiivistysrenkaan merenkulun potkuriakselitiivistesovelluksia varten. Wärtsilän biotiivistysrengas on markkinoiden ensimmäinen tiiviste, joka toimii ympäristöhyväksytyillä voiteluöljyillä ja jonka elinikä on vähintään viisi vuotta.

Uusi versio Wärtsilän 34DF-moottorista lanseerattiin kesäkuussa. Moottori mahdollistaa tehon korotuksen ja parantaa tehokkuutta sekä nestemäistä polttoainetta että kaasua käytettäessä. Moottori vähentää myös polttoainekulutusta ja parantaa ympäristösuorituskykyä.

Maaliskuussa Wärtsilä lanseerasi ainutlaatuisen GasReformer-tuotteen, joka muuttaa öljyntuotannossa syntyvän oheiskaasun höyryreformointiteknologian avulla polttoaineeksi, jota voidaan käyttää Wärtsilän kaasukäyttöisissä moottoreissa. Perinteisesti nämä kaasut menisivät hukkaan soihdutuksessa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu