Tutkimus ja tuotekehitys

Vuoden 2013 aikana Wärtsilän T&K-aktiviteetti jatkui vahvana ja keskittyi tehokkuuden parantamiseen, polttoainejoustavuuteen sekä ympäristövaikutuksen vähentämiseen. T&K-kulut olivat 185 milj. euroa, mikä vastaa 4,0% liikevaihdosta.

Katsauskauden aikana Euroopan investointipankki myönsi Wärtsilälle 10 vuoden 150 miljoonan euron lainan ja Pohjoismaiden Investointipankki 10 vuoden 50 miljoonan euron lainan tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen. Laina kohdistetaan keskinopeiden 4-tahtimoottoreiden kehittämiseen entistä tehokkaammiksi, luotettavammiksi ja ympäristömyötäisimmiksi. Keskeisenä tavoitteena on myös alentaa elinkaarikustannuksia.

Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 88 rikkipesurista yhteensä 41 alukseen.

Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksynnät ovat edenneet. Yhdysvaltain rannikkovartiosto myönsi Alternate Management System -hyväksynnän AQUARIUS UV (ultravioletti) -järjestelmälle marraskuussa. Lisäksi AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmä sai IMO:n tyyppihyväksynnän joulukuussa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu