Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit olivat poistojen tasolla. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 134 milj. euroa (513). Ne koostuivat 5 milj. euron (402) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 129 milj. euron (111) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian investoinneista. Investoinnit liittyivät pääosin tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin laajentamiseen kehittyvillä markkinoilla. Vertailukauden bruttoinvestoinnit sisältävät Hamworthy Plc:n yritysoston. Katsauskauden poistot olivat 123 milj. euroa (139).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu