Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 201 milj. euroa (188), eli 14,2% liikevaihdosta (12,3). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 191 milj. euroa (171), eli 13,6% liikevaihdosta (11,1). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 208 milj. euroa (198), eli 14,8% liikevaihdosta (12,9). Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 9 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10). Katsauskauden tammi-joulukuu liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 520 milj. euroa (517). Tämä vastaa 11,2% liikevaihdosta (10,9), mikä on vuodelle 2013 annetun noin 11% ohjeistuksen mukainen. Yhteisyritystemme kannattavuus kehittyi hyvin ja tämä vaikutti myönteisesti liiketulokseemme katsauskauden aikana. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 500 milj. euroa (483) eli 10,7% liikevaihdosta (10,2). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 552 milj. euroa (552), eli 11,9% liikevaihdosta (11,7). Wärtsilä kirjasi yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 32 milj. euroa (35) ja 20 milj. euroa kertaluonteisia eriä (34) katsauskauden tammi-joulukuu 2013 aikana. Kertaluonteiset erät liittyivät lähinnä rakennejärjestelyihin ja lakkautettuihin toimintoihin. 

Maaliskuussa Wärtsilä myi Sato Oyj -omistuksensa, yhteensä 1.987.940 osaketta. Myyntihinta oli 27 milj. euroa, ja Wärtsilä kirjasi kaupasta 25 milj. euron myyntivoiton. Myyntivoitosta maksetaan veroja 6 milj. euroa.

Rahoituserät olivat -19 milj. euroa (-31). Nettokorot olivat -14 milj. euroa (-18). Osinkotuotot olivat 1 milj. euroa (2). Tulos ennen veroja oli 507 milj. euroa (453). Katsauskauden verot olivat 113 milj. euroa (109), joka vastaa 22%:n efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 393 milj. euroa (344). Tulos per osake oli 1,98 euroa (1,72) ja oma pääoma per osake oli 9,35 euroa (8,95). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 21,2% (20,4). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,4% (20,1).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu