Liikevaihto

Wärtsilän liikevaihto laski 8% neljännellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.411 milj. euroa (1.533). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 468 milj. euroa (568), laskua oli 18%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli tasainen, yhteensä 425 milj. euroa (426). Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen liikevaihto laski 5% 507 milj. euroon (531).

Wärtsilän tammi-joulukuun 2013 liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon (4.725). Kehitys oli hieman odotettua 0-5% kasvua heikompi epäsuotuisten valuuttakurssien ja joidenkin viivästyneiden neljännen neljänneksen toimitusten takia. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 1.459 milj. euroa (1.498), laskua oli 3%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2% ja oli 1.325 milj. euroa (1.301). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli 1.842 milj. euroa (1.908), laskua oli 3%. Huoltosopimusten ja ylläpitohuollon osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat. Power Plants -liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 31%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 28% ja Services-liiketoiminnan osuus 40%.

Wärtsilän tammi-joulukuun 2013 liikevaihdosta noin 59% oli euromääräistä, 24% Yhdysvaltain dollareissa, ja loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Muutos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Power Plants 468 568 -18% 1 459 1 498 -3%
Ship Power 425 426 0% 1 325 1 301 2%
Services 507 531 -5% 1 842 1 908 -3%
Muu 11 7 28 17
Liikevaihto yhteensä 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu