Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 317 milj. euroa (187). Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 578 milj. euroa (153). Rahavirran parannus johtui pääsääntöisesti nettokäyttöpääoman myönteisestä kehityksestä, joka oli 313 milj. euroa kauden lopussa (465). Saatujen ennakoiden määrä oli 913 milj. euroa (695) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 388 milj. euroa (225).

Wärtsilällä oli joulukuun 2013 lopussa korollisia lainoja yhteensä 665 milj. euroa (794). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 94 milj. euroa. Rahoitusohjelmat sisälsivät suomalaisia yritystodistusohjelmia 800 milj. euroa, joista 14 milj. euroa oli käytetty. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 276 milj. euroa (567).

Rahoitusohjelmat joulukuun 2013 lopussa sisälsivät pitkäaikaisia lainoja 571 milj. euroa, vahvistettuja ja nostamattomia pitkäaikaisia lainoja 100 milj. euroa sekä vahvistettuja ja käyttämättömiä luottolimiittisopimusohjelmia yhteensä 599 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 43,9% (41,3) ja nettovelkaantumisaste aleni 0,15:een (0,32) kassavirran hyvästä kehityksestä johtuen. Vertailuvuoden avainluvut on oikaistu eläkevastuiden laskentaperiaatteiden muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa IFRS-standardimuutokset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu