Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä pysyi vakaana ja oli 1.351 miljoonaa euroa (1.357). Edelliseen neljännekseen verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 23% (1.097 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,96 (0,89).

Power Plants -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 409 milj. euroa (471), 13% matalampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli 57% (261 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä). Tärkeitä tilauksia saatiin Indonesiasta ja Mauritaniasta.

Ship Power -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 462 milj. euroa (339), kasvua oli 36% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 22% (378 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä). Aktiviteetti oli vahvinta offshore- ja kauppalaivasegmenteillä. Ship Powerin kauppalaivatilauksiin sisältyi tilaus Wärtsilä X92 -moottoreista neljään konttialukseen, jotka rakennetaan turkkilaiselle Ciner Groupille, sekä tilaus Wärtsilän uuteen matalapaineteknologiaan perustuvasta hidaskäyntisestä monipolttoainemoottorista kahteen ympäristömyötäiseen tankkeriin Terntank Rederi A/S:lle. Ship Power sai myös tilauksen kokonaisen monipolttoainepropulsiojärjestelmän ja LNG-järjestelmän toimittamisesta saksalaiselle Reederei Cassen Eils GmbH:lle. Ympäristöratkaisujen tilausaktiviteetti jatkui. Ship Powerilta tilattiin yhteensä 11 rikkipesuria neljännen neljänneksen aikana. Kauppalaivasegmentin osuus neljännen neljänneksen tilauksista oli 44% ja offshore-segmentin 37%. Sekä merivoimien että erikoisalussegmentin osuus tilauksista oli 6% ja matkustajalaivasegmentin 5%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 457 milj. euroa (543), 16% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 1% (454 milj. euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä).

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 4.872 milj. euroa (4.940), 1% matalampi kuin vuoden 2012 vastaavana kautena.Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,05 (1,05).

Power Plants -liiketoiminnan katsauskauden tammi-joulukuu 2013 tilauskertymä oli 1.292 milj. euroa (1.515), laskua oli 15% edellisvuoteen verrattuna. Tämä on linjassa voimantuotannon kokonaismarkkinoiden laskun kanssa. 82% tilauksista MW:eissa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden aikana Wärtsilä sai merkittäviä tilauksia 274 MW:n voimalaitoksesta Jordaniasta sekä 220 MW:n voimalaitoksesta Oregonista, Yhdysvalloista. Muita tärkeitä tilauksia saatiin Suomesta, Venäjältä ja Indonesiasta.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi tammi-joulukuu 2013 aikana 14% 1.662 milj. euroon (1.453), mikä kuvastaa yleisten merenkulun markkinoiden parannusta. Tilaukset olivat hyvällä tasolla offshore- ja erikoistuneen tonniston segmenteillä, sekä kauppalaivoissa. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Ympäristöratkaisujen tilausaktiviteetti piristyi hieman. Wärtsilä sai tilauksen AQUARIUS®UV -painolastivedenkäsittelyjärjestelmän toimittamisesta Carboflotta Groupilta sekä rikkipesuritilauksia mm. TT-Linelta, Color Linelta ja Messinalta. Vuoden 2013 aikana tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria 17 alukseen. Kiinnostus kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena jatkui läpi vuoden, ja Ship Power sai useita tilauksia sekä monipolttoainemoottoreista että kaasujärjestelmistä. Näihin sisältyi strategisesti kiinnostava tilaus kokonaisratkaisun toimittamisesta sarjaan LNG-kuljetusaluksia, jotka rakennetaan tanskalaiselle Evergas-varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkäsittely- ja kaasunsyöttöjärjestelmän sekä propulsiolaitteiston. Offshore-alalla merkittäviä tilauksia saatiin propulsioratkaisun toimittamisesta kuudelle putkenasennusalukselle, jotka rakennetaan Subsea 7:lle ja Seabras Sapuralle, sekä useita huoltoaluksiin liittyviä tilauksia. Offshore-segmentin osuus katsauskauden tilauksista oli 42%, kauppalaivasegmentin osuus 34% ja matkustajalaivasegmentin 8%. Erikoisalusten osuus kokonaisuudesta oli 7% ja merivoimien 6%. Muiden tilausten osuus oli 3%.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2013 Services-liiketoiminnan tilauskertymä laski 4% 1.885 milj. euroon (1.961). Katsauskauden aikana Wärtsilä solmi tärkeitä pitkäaikaisia huolto- ja hallinnointisopimuksia voimalaitosasiakkaiden kanssa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Wärtsilä sai myös sopimuksen Viking Linelta kaasulla kulkevan matkustaja-aluksen Viking Gracen ylläpidosta ja huollosta.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Muutos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Power Plants 409 471 -13% 1 292 1 515 -15%
Ship Power 462 339 36% 1 662 1 453 14%
Services 457 543 -16% 1 885 1 961 -4%
Tilauskertymä yhteensä 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Tilauskertymä Power Plants
MW 10-12/2013 10-12/2012 Muutos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Öljy 90 80 11% 444 796 -44%
Kaasu 526 652 -19% 1 957 2 323 -16%
Uusiutuvat polttoaineet 27
Tilauskertymä yhteensä 615 732 -16% 2 401 3 146 -24%


Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 222 milj. euroa (242) katsauskaudella tammi-joulukuu 2013. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu