Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon tilikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 15 15
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 1 1
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 5 5
Johdannaiset (taso 2) 20 20
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 571 576
Johdannaiset (taso 2) 21 21

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu