Korolliset nettovelat
MEUR 2013 2012
Pitkäaikaiset velat 571 545
Lyhytaikaiset velat 94 249
Lainasaamiset -1 -2
Rahavarat -388 -225
Netto 276 567

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu