Laaja tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2013 2012
Tilikauden tulos 393 344
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -9 -2
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -1 1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -10 -1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -72 -14
Myytävissä olevat rahoitusvarat
arvonmuutokset 1 3
siirretty tuloslaskelmaan -25 -1
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -22 9
siirretty tuloslaskelmaan -2 9
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat
siirretty tuloslaskelmaan 6
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 7 -2
siirretty tuloslaskelmaan 1 -2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -107 1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -117
Tilikauden laaja tulos yhteensä 276 344
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 275 339
Määräysvallattomat omistajat 2 5
276 344

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu