Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2011 336 61 2 5 1 233 1 636 30 1 666
Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -33 -33 -33
Oma pääoma 1.1.2012, oikaistu 336 61 2 5 -33 1 233 1 604 30 1 633
Muuntoerot -14 -14 -14
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 3 3 3
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -1 -1 -1
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 7 7 7
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 7 7 7
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -1 -1 -1
Laajan tuloksen erät -14 16 -1 1 1
Tilikauden tulos 339 339 5 344
Tilikauden laaja tulos yhteensä -14 16 -1 338 340 5 344
Liiketoimet omistajien kanssa
Maksetut osingot -178 -178 -9 -186
Oma pääoma 31.12.2012 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 1 766 26 1 791
Muuntoerot -73 -73 -1 -74
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen 1 1 1
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -19 -19 -19
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -14 -14 -14
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä -2 -2 -2
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -9 -9 -9
Laajan tuloksen erät -73 -34 -9 -116 -1 -117
Tilikauden tulos 391 391 3 393
Tilikauden laaja tulos yhteensä -73 -34 -9 391 275 2 276
Liiketoimet omistajien kanssa
Maksetut osingot -197 -197 -4 -201
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16 16
Oma pääoma 31.12.2013 336 61 -85 -13 -43 1 587 1 844 40 1 884

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu