Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu
MEUR 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013 10–12/2012 7–9/2012
Liikevaihto 1 411 1 209 1 152 882 1 533 1 087
Liiketoiminnan muut tuotot 29 18 31 7 12 11
Kulut -1 226 -1 071 -1 046 -793 -1 343 -958
Poistot ja arvonalentumiset -29 -30 -32 -32 -38 -33
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 7 4 6 5 7 3
Liiketulos 191 130 110 69 171 110
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -4 -5 1 -9 -11
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25
Tulos ennen veroja 181 126 104 96 162 99
Tuloverot -33 -31 -25 -23 -37 -23
Tilikauden tulos 147 95 79 73 124 77
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 147 94 78 72 123 75
Määräysvallattomat omistajat 1 1 1 1 2
Yhteensä 147 95 79 73 124 77
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, euroa 0,74 0,48 0,39 0,37 0,62 0,38

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu