Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan. Hallituksella on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokuntien jäsenten lisäksi myös muut hallituksen jäsenet voivat niin halutessaan osallistua valiokuntien kokouksiin. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta tarkastaa kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2014

Puheenjohtaja Markus Rauramo; jäsenet Maarit Aarni-Sirviö ja Alexander Ehrnrooth. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%.

Nimitysvaliokunta

Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta tehtävissään. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntaan vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallitus määrittelee nimitysvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunta on tarpeen mukaan yhteydessä merkittäviin osakkeenomistajiin hallituksen jäsenten valintaan liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta voi myös tarvittaessa valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevia hallituksen jäsenten nimityksiä koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia asioita.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Nimitysvaliokunta vuonna 2014

Puheenjohtaja Mikael Lilius; jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto ja Sune Carlsson. Sune Carlsson nimitettiin nimitysvaliokunnan jäseneksi hallituksen kokouksessa 22. lokakuuta 2014. Kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja kolme jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitysvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2014. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%. 

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus nimittää palkitsemisvaliokunnan avustamaan työtään. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntaan vähintään kolme jäsentä. Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunta valmistelee tarpeen mukaan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten nimitysasiat ennen hallituksen käsittelyä. Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen käsiteltäväksi toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmiä sekä heidän palkitsemistaan koskevia ehdotuksia. Valiokunnan käyttämät konsultit ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2014

Puheenjohtaja Mikael Lilius; jäsenet Paul Ehrnrooth ja Risto Murto. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2014. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100%. 

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Hallitusjäsenten osallistuminen valiokuntakokouksiin 2014
Tarkastusvaliokunta Nimitysvaliokunta Palkitsemisvaliokunta
Mikael Lilius - 3/3 3/3
Kaj-Gustaf Bergh - 3/3 -
Maarit Aarni-Sirviö 5/5 - -
Sune Carlsson - 2/2 -
Alexander Ehrnrooth 5/5 - -
Paul Ehrnrooth - - 3/3
Risto Murto - 3/3 2/2
Gunilla Nordström - - -
Markus Rauramo 5/5 - -
6.3.2014 saakka
Matti Vuoria - - 1/1

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.