Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Pikakatsaus: Hallituksen toimintakertomus

VUODEN 2014 KOHOKOHDAT

Wärtsilän vuoden 2014 tulos vastasi annettua ohjeistusta ja pitkän aikavälin tavoitteita. Liikevaihto kasvoi 4% viimeisen vuosineljänneksen vahvan kasvun ansiosta. Kannattavuus oli 11,9%.

Wärtsilä jatkoi liiketoimintansa kehittämistä laajentamalla tuotetarjontaa, vahvistamalla valmistuskapasiteettia keskeisillä kehittyvillä markkinoilla ja hyödyntämällä yrityskauppojen kautta tarjoutuneita kasvumahdollisuuksia.

Avainluvut

Liikevaihto, MEUR

4 779

Liiketulos, MEUR

569

% liikevaihdosta

11,9

Tulos ennen veroja

494

Tulos/osake, EUR

1,76

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 

452

Velkaantumisaste

0,05

 

 

Kohokohdat

Uusia kumppanuuksia

China State Shipbuilding Corporationin kanssa solmitiin kaksi uutta yhteisyritystä. Toinen ottaa vastuulleen Wärtsilän 2-tahtiliiketoiminnan ja toinen keskisuurten ja suurten keskinopeiden dieselmoottoreiden ja monipolttoainemoottoreiden valmistamisen.

Kasvumahdollisuuksien hakeminen yrityskaupoilla

Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti L3 Marine Systems Internationalin yritysostosta, jolla se vahvistaa asemaansa automaatio- ja sähköjärjestelmien toimittajana.

Voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osakkeelta, mikä vastaa 65,4% osakekohtaisesta tuloksesta.

Ohjeistus vuodelle 2015

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.