Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Strategia

Wärtsilän tavoitteena on olla koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen johtava toimittaja merenkulun markkinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Näemme kasvumahdollisuuksia kaasuvoimalaitoksissa osana Smart Power Generation -konseptiamme, kaasukäyttöisissä moottoreissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä merenkulun markkinoilla sekä nesteytetyn maakaasun keskisuuren infrastruktuurin kehityksessä. Tavoittelemme myös kasvua ympäristöratkaisuissa, kuten rikkipesureissa ja painolastiveden käsittelyjärjestelmissä. Vahvuutenamme on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huoltotarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Etsimme jatkuvasti tapoja ylläpitää kustannustehokkuutta ja korkeaa laatua tuotanto- ja toimitusketjun ohjauksella. Tämä tapahtuu usein yhteistyössä johtavien teollisuuspartnerien kanssa tärkeimmillä kasvumarkkinoilla. Vahva keskittyminen T&K-toimintoihin auttaa meitä pysymään alamme teknologian ja innovoinnin edelläkävijänä. Aiomme hyötyä kasvumahdollisuuksista loppumarkkinoillamme ja säilyttää samalla vakaan kannattavuuden.

Strategian toteutus vuonna 2014

Maakaasun käyttö lisääntyy selvästi voimantuotannon markkinoilla, sillä Power Plants -liiketoiminnan tarjouspyynnöistä 70% ja tilauksista 61% oli kaasu- tai monipolttoainesovelluksia. Merkittävimpiä tilauksia olivat 120 MW:n monipolttoainevoimalaitos Omanista ja 139 MW:n kaasuvoimalaitos Meksikosta. Lisäksi Wärtsilä sai ensimmäinen tilauksensa LNG-tuontiterminaalin kokonaisratkaisusta, joka rakennetaan Tornioon, Suomeen. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on merenkulun markkinoilla selkeästi esillä, mikä lisää kiinnostusta ympäristöratkaisuihin ja kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Kaasunkuljetusalusten osuus Ship Power -liiketoiminnan tilauksista oli 34%. Wärtsilän monipolttoaineteknologiaa ja kaasunkäsittelyjärjestelmiä tilattiin merkittävästi myös muun tyyppisiin aluksiin. Ympäristöratkaisujen osalta Wärtsilältä tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria 26 alukseen sekä useita painolastiveden puhdistusjärjestelmiä. Services-liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli hiukan yli 40%, mikä vakautti Wärtsilän liiketoiminnan yleiskehitystä.

Wärtsilä pyrkii vahvistamaan tuotantoaan keskeisillä kehittyvillä markkinoilla. Tähän liittyen Wärtsilä ilmoitti perustavansa yhteisyrityksen China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) kanssa, joka valmistaa keskikokoisia ja isoja keskinopeita diesel- ja monipolttoainemoottoreita. Yhteisyrityksen tavoitteena on palvella kasvavia offshore- ja LNG-markkinoita sekä erittäin suuriin konttialuksiin tarkoitettujen apumoottoreiden markkinoita. Yhteisyrityksemme Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd avasi vuoden aikana uuden tehtaan Kiinan Zhuhaihin. Myös Brasiliassa meneillään oleva Wärtsilän kokonaan omistaman tehtaan rakentamishanke eteni vuoden aikana. Wärtsilä panosti merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan, missä keskeisiä teemoja olivat tehokkuuden parantaminen, polttoainejoustavuus ja ympäristövaikutusten vähentäminen. T&K-kulut olivat yhteensä 139 miljoonaa euroa, joka on 2,9% liikevaihdosta.

Taloudelliset tavoitteet ja tulosohjeistuksen toteutuminen

Wärtsilän pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuista BKT:n kasvua nopeammin sekä pitää liikevoittomarginaali 14%:n (korkeasuhdanne) ja 10%:n (matalasuhdanne) välillä. Lisäksi tavoitteena on pitää nettovelkaantumisaste alle 0,50:ssä ja jakaa osinkona suhdannekierron yli 50% osakekohtaisesta tuloksesta.

Wärtsilän vuoden 2014 tulos vastaa pitkän aikavälin tavoitteita ja annettuja tulosohjeistuksia. Wärtsilä arvioi 29.1.2014, että vuodelle 2014 on odotettavissa 0–10%:n liikevaihdon kasvu ja noin 11%:n liikevoittomarginaali. Odotuksia tarkistettiin 18. heinäkuuta, jolloin kannattavuudeksi ennakoitiin noin 11,5% johtuen kaksitahtimoottoreihin liittyvästä yrityskaupasta ja liikevaihdon arvioitiin kasvavan noin 5%. Kannattavuusodotusta tarkistettiin 23. lokakuuta uudestaan ylöspäin, 11,5–12,0%:iin, minkä perusteena oli liiketoiminnan yleinen vilkastuminen.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 4%, kun globaali BKT:n kasvu oli arviolta 3,3%. Kannattavuudeksi tuli 11,9%, eli tulosohjeistus toteutui selkeästi. Nettovelkaantumisaste oli 0,05, ja hallituksen osinkoehdotus on 1,15 euroa osaketta kohti, mikä vastaa 65% osakekohtaisesta liiketuloksesta.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet Kehitys vuonna 2014 Kehitys vuonna 2013
Liikevaidon kasvu nopeampi kuin globaali BKT:n kasvu 4% kasvu 1% lasku
Liikevoittomarginaali 10-14% 11,9% 12,1%
Nettovelkaantumisaste alle 0,50 0,05 0,15
Osingot 50% osakekohtaisesta tuloksesta 65%1 53%
1 Hallituksen ehdotus.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.