Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Tilauskertymä ja tilauskanta

Tilauskertymä kasvoi vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta

Tilikaudella tammi-joulukuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli 5.084 milj. euroa (4.821), kasvua oli 5% edellisvuoteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (1,05).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä pysyi tasaisena 1.293 milj. eurossa (1.292). Kaasuvoimalaitosten osuus tilauksista MW:eissä mitattuna oli 61%. Aktiviteetti oli korkeaa Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Kohokohtiin kuului Pohjois-Dakotaan menevä tilaus 112 MW:n suuruisesta kuormitushuippuja tasaavasta voimalaitoksesta. Muita suuria tilauksia olivat 140 MW:n voimalaitostilaus Meksikosta, 120 MW:n tilaus Omanista ja Wärtsilän ensimmäinen tilaus LNG-tuontiterminaalin kokonaisratkaisusta. Terminaali rakennetaan Tornioon, Pohjois-Suomeen.

Alustilausten hidastumisesta huolimatta Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 6% yhteensä 1.746 milj. euroon (1.644). Kaasunkuljetusaluksille tilattiin aktiivisesti kaasunkäsittelyjärjestelmiä ja monipolttoainemoottoreita. Kaasun käyttö merenkulun polttoaineena yleistyy myös muilla alussegmenteillä. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia integroitujen ratkaisujen (laivasuunnittelu, propulsiolaitteisto, automaatio ja muu laitteisto) toimittamisesta. Huomionarvoisten tilausten joukossa oli tilaus integroidun ratkaisun toimittamisesta kolmeen erilaisten kaasujen kuljetusalukseen, jotka rakennetaan tanskalaiselle Evergas-varustamolle. Tilaus kattaa rahdinkäsittely- ja kaasunsyöttöjärjestelmän sekä propulsiolaitteiston. Tämä tilaus on jatkoa vuonna 2013 tehdylle kolmen samankaltaisen aluksen sarjan tilaukselle. Tärkeisiin offshore-tilauksiin kuului sopimus neljän uuden porauslautan tukialuksen suunnittelusta ja integroidun ratkaisun toimittamisesta Siem Offshorelle. Asiakkaiden kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan jatkui. Vuoden 2014 aikana 26 alukseen (17) tilattiin yhteensä 41 rikkipesuria (41). Tilauksista 34% saatiin kaasunkuljetussegmentistä, kun taas offshore-segmentin osuus oli 28% ja matkustajalaivasegmentin 16%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus tilauskertymästä oli 9%, erikoisalusten 6% ja merivoimien 4%. Muiden tilausten osuus oli 2%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 9% ja oli yhteensä 2.045 milj. euroa (1.885). Vuoden aikana allekirjoitettiin useita merkittäviä pitkäaikaisia huoltosopimuksia, jotka kiinnostivat erityisesti kaasukäyttöisten alusten ja risteilyalusten asiakkaita. Huomionarvoisia sopimuksia olivat 36 alusta kattava 10-vuotinen ylläpito- ja teknisen tuen sopimus Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa sekä 5-vuotinen, 15:tä alusta koskeva tekninen hallinnointisopimus, joka solmittiin kolmen kreikkalaisen nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksen omistajan kanssa. Voimalaitoksia koskeviin huoltosopimuksiin kuului Cemec Colombian kanssa uusittu 5-vuotinen käyttö- ja hallinnointisopimus.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli tilikaudella yhteensä 306 milj. euroa (222). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Marraskuussa Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd sai Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering -telakalta tilauksen toimittaa 54 monipolttoainemoottoria arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuihin nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksiin Yamal LNG -projektiin Pohjois-Venäjälle.

Tilauskanta edelleen hyvällä tasolla

Tilikauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.530 milj. euroa (4.311), kasvua oli 5%. Power Plants -tilauskanta oli 1.475 milj. euroa (1.367), joka on 8% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Ship Powerin tilauskanta oli tasainen, yhteensä 2.213 milj. euroa (2.193). Services-liiketoiminnan tilauskanta oli 842 milj. euroa (751), kasvua oli 12%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.