Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

kestävän kehityksen johtaminen

Wärtsilän noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet, kuten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS) sekä liiketoimintaperiaatteet yhdessä yhtiön arvojen kanssa yhtenmukaistavat kestävän kehityksen toimintatavat. Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja sisältää edellä mainittujen lisäksi muut politiikat ja direktiivit, kuvauksen toimintatavoista ja vastuista sekä johtamisjärjestelmän rakenteesta. Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Hallinnointi-katsauksessa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.