Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Työterveys ja -turvallisuus

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä tulee olla QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaiden terveys- ja turvallisuusohjelmien ja ohjeiden käyttöönotto, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen.

Wärtsilän tytäryhtiöiden OHSAS 18001 -sertifiointien määrä kasvoi vuonna 2014. Vuoden 2014 lopussa Wärtsilän yrityksistä 48:llä oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Nämä järjestelmät kattavat noin 81% Wärtsilän henkilöstöstä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, jotka kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Wärtsilän yhtiöistä 78%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä sekä tapaturmataajuus. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi poissaoloon johtavien tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa.

Wärtsilän vuonna 2014 toteuttamista ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä tärkein oli vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien raportointiin tarkoitetun WeCare-ohjelmiston käyttöönotto maailmanlaajuisesti. Uusi raportointikäytäntö otettiin onnistuneesti käyttöön paikallisissa yksiköissä. WeCare-järjestelmään raportoitiin vuonna 2014 yhteensä 5.077 poikkeamaa, joista 86% oli vaara- tai läheltä piti -havaintoja. Poikkeamien raportointiin ja selvittelyyn sekä toimenpiteiden käsittelyyn WeCaren kautta osallistui yli 2.800 wärtsiläläistä, mikä osoittaa, että uusi järjestelmä on omaksuttu hyvin ja siitä on tiedotettu riittävästi. Poikkeamien selvittelytyön tuloksena Wärtsilässä toteutettiin 3.342 erilaista parannustoimenpidettä.

Vuonna 2014 Wärtsilä jatkoi globaalia Zero Injury -koulutusohjelmaa, joka koostuu neljän tunnin verkkokoulutuksesta sekä neljän tunnin käytännön harjoituskerrasta. Koulutuksen kohderyhmä on Wärtsilän tehtaissa, konepajoissa ja asiakkaiden tiloissa työskentelevä Wärtsilän tuotantohenkilöstö. Verkkokoulutusosio on käännetty 11 pääkielelle tehokkaan koulutuksen varmistamiseksi eri maissa. Vuonna 2014 verkkokoulutuksen suoritti yli 1.200 työntekijää ja käytännön koulutuksen yli 2.000 työntekijää. Ohjelman käynnistämisestä (2012) lähtien verkkokoulutuksen on suorittanut yhteensä 8.200 ja käytännön koulutuksen kaikkiaan 3.100 henkilöä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.