Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Ympäristö

Wärtsilän toiminnan ympäristövaikutukset aiheutuvat pitkälti valmistustoiminnasta. Valmistuksen merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät energian ja luonnonvarojen käyttöön ja näin ollen myös toiminnasta aiheutuviin päästöihin. Valmistuksen lisäksi ympäristöä kuormittaa tuotekehityksen edellyttämä tuotteiden ja komponenttien testaustoiminta. Tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen myönteiset vaikutukset ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin testauksen aiheuttama ympäristökuormitus, kun otetaan huomioon tuotteiden koko elinkaari.

Tärkeimmät syyt joidenkin raportissa esitettyjen ympäristövastuun tunnuslukujen huomattaviin vuosittaisiin vaihteluihin ovat:

  • Muutokset tuotantomäärissä
  • Muutokset T&K-testausohjelmissa
  • Muutokset yhtiörakenteessa (liiketoimintojen myynnit, fuusiot ja yrityskaupat)
  • Muutokset raportoinnin laajuudessa ja kattavuudessa.

Ympäristövaikutusten seuranta

Wärtsilä seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia seuraavasti:

  • Ilmanlaatutarkkailuun osallistuminen muiden paikallisten sidosryhmien kanssa
  • Ilmaan vapautuvien päästöjen mittaaminen
  • Melutasojen kartoittaminen
  • Säännölliset jätevesianalyysit
  • Maaperäanalyysit
  • Leviämisselvitykset ja bioindikaattoritutkimukset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.