Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Pikakatsaus: Sijoittajat

WÄRTSILÄ PÄÄOMAMARKKINOILLA

Wärtsilän osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella WRT1V.

Vuoden 2014 lopussa Wärtsilällä oli 42.280 osakkeenomistajaa ja osakkeiden lukumäärä oli 197.241.130. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 48% osakekannasta.

Avainluvut

Tulos/osake, EUR

1,76

Osinko/osake, EUR

1,151

Osinko/tulos, %

65,41

Hinta/voitto

21,1

Osakkeiden oikaistu lukumäärä vuoden lopussa, x 1 000

197 241

Osakkeen keskikurssi, EUR

38,09

Markkina-arvo vuoden lopussa, MEUR

7 315

1 Hallituksen ehdotus

Kohokohdat

Voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,15 euroa osakkeelta, mikä vastaa 65,4% osakekohtaisesta tuloksesta.


Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä

Wärtsilän osakkeita vaihdettiin 132.525.134 kappaletta vuonna 2014, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5.114 miljoonaa euroa.

"WÄRTSILÄ TOIMII KAHDELLA MAAILMANLAAJUISELLA LOPPUMARKKINALLA. TÄMÄ VÄHENTÄÄ MARKKINARISKEJÄ JA SITEN VAHVISTAA KILPAILUKYKYÄMME. LISÄKSI VAHVA SERVICES-LIIKETOIMINTA TUO VAKAUTTA JA TASAPAINOTTAA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖMME SYKLISYYTTÄ. TYÖSKENTELEMME KAIKKI YHTENÄ YHTENÄISENÄ ORGANISAATIONA SAAVUTTAAKSEMME YHTEISEN PÄÄMÄÄRÄMME – KANNATTAVAN KASVUN."

Natalia Valtasaari, Sijoittajasuhdejohtaja

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.