Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Pikakatsaus: Tämä on Wärtsilä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Yhtiöllä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Avainluvut

Liikevaihto, MEUR

4 779

Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä, MEUR

569

% liikevaihdosta

11,9

Tilauskertymä, MEUR

5 084

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

4 530

Henkilöstö, kauden lopussa

17 717

 

 

Kohokohdat

Wärtsilä sai ensimmäinen tilauksensa LNG-tuontiterminaalin kokonaisratkaisusta, joka rakennetaan Tornioon, Suomeen.

Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen China State Shipbuilding Corporationin kanssa yhteisyrityksestä, joka ottaa vastuulleen Wärtsilän 2-tahtiliiketoiminnan.

Wärtsilä ilmoitti L-3 Marine Systems Internationalin yritysostosta, jonka myötä yhtiön asema sähkö- ja automaatioliiketoiminnassa vahvistuu.

Kiinnostus merenkulun huoltosopimuksia kohtaan lisääntyy. Huomionarvoisiin sopimuksiin kuului 36 alusta kattava, 10-vuotinen ylläpito- ja teknisen tuen sopimus Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa.

"LIIKETOIMINTAMME KESKEISIÄ KYSYNTÄTEKIJÖITÄ OVAT KAASUUN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT TARPEET SEKÄ YMPÄRISTÖTIETOISUUS. KESKITTYMÄLLÄ STRATEGISIIN PAINOPISTEALUEISIIMME - SMART POWER GENERATION, KAASU POLTTOAINEENA JA YMPÄRISTÖRATKAISUT - NÄEMME MAHDOLLISUUKSIA KASVATTAA LIIKEVAIHTOA JA PARANTAA KANNATTAVUUTTA."

Björn Rosengren, konsernijohtaja

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.