Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Power Plants

Wärtsilä Power Plants luo asiakkailleen ylivertaista arvoa hajautetuilla, joustavilla, tehokkailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla. Toimitamme nopealla aikataululla luotettavia voimaloita, jotka saattavat käsittää useita rinnakkaisia tuotantoyksiköitä.

Joustavuuteen perustuva tarjonta

Tarjoamme asiakkaillemme Smart Power Generation -voimalaitoksia perusvoimantuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja kuormaa seuraavaan tuotantoon, sekä sähköverkkoa tasaavia ja huippunopeita varavoimaloita. Tarjoamme ratkaisuja pelkistä laitetoimituksista kokonaisratkaisuna toimitettuihin voimalaitoksiin. Käytännössä hyväksi todetut voimalamme ovat moduulirakenteisia, joten ne voidaan sijoittaa lähelle loppukäyttäjiä ja rakentaa vaiheittain asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisujemme polttoainejoustavuus mahdollistaa öljyn korvaamisen kaasulla sitä mukaa kun maakaasun käyttö kasvaa. Tuemme asiakkaitamme järjestelmän koko elinkaaren ajan käyttö- ja huoltosopimusten kautta. Vaikka toimimme pääasiassa kehittyvillä markkinoilla, voimalaprojekteillemme on kuitenkin kysyntää myös kehittyneillä markkinoilla.

LNG-liiketoiminnassa tarjoamme kokonaisia LNG-jakeluinfrastruktuureja, mukaan lukien pienet ja keskisuuret LNG-terminaalit sekä nesteytys- ja uudelleenkaasutusteknologiat. LNG-terminaali voidaan integroida Smart Power Generation -voimalan kanssa yhtenäiseksi ja tehokkaaksi kokonaisratkaisuksi.

Power Plants -liiketoimintamme jakautuu kolmeen segmenttiin

Kolme tärkeintä asiakassegmenttiämme ovat sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat ja teollisuusasiakkaat. Sähkölaitokset toimittavat sähköä kotitalouksille, yrityksille ja teollisuudelle. Itsenäiset voimantuottajat ovat puolestaan sijoittajia, jotka investoivat voimalaitoksiin ja myyvät sähköä sähkölaitoksille. Näiden asiakassegmenttien tarpeet vaihtelevat voimalan käyttötarkoituksen mukaan. Perinteisessä perusvoimantuotannossa asiakkaat edellyttävät kilpailukykyisiä elinkaarikustannuksia, luotettavuutta, huippulaatuisia tuotteita sekä polttoaineen ja käyttötavan joustavuutta. Sähköverkkoa vakaavissa ja kuormitushuippuja tasaavissa sovelluksissa asiakkaat vaativat yleensä nopeaa käynnistystä ja kapasiteetin nostoa täydelle kuormalle, kykyä operoida vaihtelevilla kuormilla sekä kilpailukykyisiä sähköntuotanto- ja kapasiteettikustannuksia. Teollisuusasiakkaat ovat esimerkiksi kaivos-, sementti- sekä öljy- ja kaasualalla toimivia, pääosin yksityisiä yrityksiä, jotka investoivat omaan voimantuotantoon. Niiden päätöksiin vaikuttavat etupäässä luotettavuus, alhaiset energiakustannukset ja riippumattomuus valtakunnanverkosta.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.