Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Services-liiketoiminnan kehitys vuonna 2014

Huoltoaktiviteetti kehittyi kokonaisuudessaan hyvin vuonna 2014. Merenkulun asiakkaiden kysyntä piristyi toisen puoliskon aikana, ja voimalaitoshuollon kysyntä oli suotuisaa läpi vuoden. Vuoden 2014 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.000 MW. Nelitahtimoottoreiden osuus laitekannasta oli noin 60% ja kaksitahtimoottoreiden noin 40%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 9% ja oli yhteensä 2.045 milj. euroa. Katsauskauden aikana allekirjoitettiin useita merkittäviä pitkäaikaisia huoltosopimuksia, jotka kiinnostivat erityisesti kaasukäyttöisten alusten ja risteilyalusten asiakkaita. Huomionarvoinen sopimus oli 36 alusta kattava 10-vuotinen ylläpito- ja teknisen tuen sopimus Royal Caribbean Cruises Ltd:n kanssa. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5% 1.939 milj. euroon, mikä vastaa 41% Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta. Varaosien ja projektien osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta kasvoivat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.