Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Ship Power -liiketoimintaympäristö

Ship Power toimii merenkulkuteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Merenkulkualan pääsegmentit ovat kauppalaivat, mukaan lukien kaasutankkerit, matkustajalaivat sekä merivoimat ja erikoisalukset. Öljy- ja kaasuteollisuudessa keskitymme offshore-laitoksiin ja -aluksiin sekä maalla toimiviin kaasuteollisuuden laitoksiin.

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoiden yleiset kysyntätekijät

Laivanrakennus- ja merenkulkualan kysyntään vaikuttavat pääasiassa maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Maailmantalous vaikuttaa myös polttoaineiden hintoihin, joilla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus merenkulkualaan sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Polttoaineiden hinnat, saatavuus ja kysyntä vauhdittavat öljy- ja kaasuteollisuuden kehitystä, ja merenkulkualalla ne lisäävät tehokkaiden alusten kysyntää. Muita toimialaan vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, korkotaso ja rahtihinnat. Wärtsilän Ship Power -liiketoimintaan vaikuttaa eniten uusien alusten, varsinkin rahtialusten, öljynporaus- ja öljynetsintäalusten ja niiden tukialusten, risteilyalusten, matkustajalauttojen sekä laivastoalusten maailmanlaajuinen kysyntä. Toinen tärkeä kysyntää lisäävä tekijä on ympäristömääräysten kehitys ja niiden vaikutus alusten tehokkuuteen, ympäristöratkaisujen kysyntään ja kaasun käyttöön laivojen polttoaineena.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät

  • Maailmanlaajuinen talouskehitys
  • Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin tarve
  • Kaasun kehitys energialähteenä
  • Öljyn ja kaasun hintakehitys
  • Uusien offshore-öljy- ja kaasukenttien ja -infrastruktuurin kehitys
  • Ympäristömääräykset.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilä Ship Power on jatkuvasti laajentanut tarjontaansa, joka kattaa nykyisellään moottorit ja propulsiolaitteet, sähkölaitteet, automaation, laivasuunnittelun, ympäristöratkaisut, kaasujärjestelmät sekä pumput ja venttiilit. Tarjonnan laajentamista tukee kykymme tarjota ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä vertaansa vailla olevaa huoltopalvelua läpi koko tuotteen elinkaaren. Kilpailuetumme perustuu toimialan laajimpaan valikoimaan johtavia, innovatiivisia merenkulkualan tuotteita sekä täydellisiin integroituihin järjestelmiin ja suunnitteluun, joiden tukena on asiakkaitamme kaikkialla maailmassa palveleva ainutkertainen myynti- ja huoltoverkosto.

Kilpailijakenttämme on laaja. Moottoreissa kilpailijoitamme ovat mm. MAN D&T, Caterpillar ja kiinalaiset lisenssivalmistajat, potkureissa esim. Schottel ja Thrustmaster sekä ympäristötekniikassa ja apulaitteissa Alfa Laval. Sähkö- ja automaatiojärjestelmissä kilpailijoitamme ovat Siemens, ABB ja Kongsberg ja pumpuissa ja kaasujärjestelmissä Colfax ja Cryostar. Lisäksi kilpailijoihin lukeutuu laajasti eri ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, kuten Rolls-Royce ja Hyundai Heavy Industries. Wärtsilä tunnetaan merenkulku- sekä öljy- ja kaasumarkkinoilla luotettavana innovatiivisen ja kestävän teknologian toimittajana.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän tarjonta  Pääkäyttökohde*  Pääkilpailijat**  Wärtsilän markkina-asema 
Keskinopeat päämoottorit Pienet kauppalaivat, offshore, erikoisalukset MAN D&T, MAK (CAT), Rolls-Royce, HiMSEN Wärtsilän osuus markkinoista on noin puolet (kW:ssa mitattuna)
Keskinopeat apumoottorit Kaikki alustyypit Markkinat ovat erittäin pirstoutuneet, hintasensitiiviset ja tiukasti kilpaillut. Pääkilpailijoita ovat MAN D&T ja sen paikalliset lisenssivalmistajat, Yanmar ja HiMSEN. Apumoottoreiden markkinoilla kilpailevat myös nopeakäyntisten moottoreiden valmistajat. Wärtsilä on markkinoiden haastaja: sen osuus kokonaismarkkinoista on noin 3%
2-tahtimoottorit, vastuu tuotteista WinGD yhteisyrityksessä Suuret ja keskikokoiset kauppalaivat MAN D&T, Mitsubishi Heavy Industries Markkinoiden haastaja: Wärtsilä-tuotemerkin alaisten moottoreiden markkinaosuus on noin 10% (kW:ssa mitattuna)

Propulsiojärjestelmät

• Säätölapapotkurit
• Kiinteälapaiset potkurit
• Ohjauspotkurit
• Keulaohjauspotkurit

Kaikki alustyypit Rolls-Royce, Schottel, Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Mecklenburger Metallguss, Thrustmaster, Brunvoll, Kawasaki, Caterpillar 

Säätölapa- ja kiinteälapaisten potkurien markkinat ovat pirstoutuneet. Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.
Ohjauspotkurien markkinoilla Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita.
Keulaohjauspotkurien markkinat ovat erittäin pirstoutuneet. Wärtsilä on markkinoiden haastaja.

Sähkö ja automaatio

• Low Loss -konsepti
• Pien- ja välijännitekeskukset
• Muuttuvanopeuksinen käyttö
• Putkijohtojen lämmitysjärjestelmät
• Alusten automaatiojärjestelmät
• Voimajärjestelmät
• Integroidut komentosiltaratkaisut

Offshore, erikoisalukset ABB, Siemens, Kongsberg, Rolls-Royce, General Electrics Offshore-markkinoilla vakiintunut asema, muutoin markkinoiden haastaja
Laivasuunnittelu OSV, kauppalaivat, erikoisalukset, kalastusalukset Skipsteknik, Marinteknik, MMC, Rolls-Royce, Ulstein Wärtsilä on johtavia itsenäisiä laivasuunnitteluyrityksiä

Öljy- ja kaasujärjestelmät

•Uudelleenkaasutusjärjestelmät
• Kaasun uudelleennesteytysjärjestelmät
• Kaasun nesteytysjärjestelmät onshore-sovelluksiin
• Kaasun talteenottojärjestelmät
• Öljynerotusjärjestelmät
• Polttoainekaasujärjestelmät

Offshore-kaasunkäsittely- ja varastointialukset, LNG/LEG/LPG -alukset, FPSO-alukset, teolliset sovellukset, polttoainekaasujärjestelmät kaikkiin alustyyppeihin TGE Marine, Cryostar, Linde GAS - AGA, Kobelco, Moss Maritime, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Weir LGE, Cryonorm, John Zink, Black & Veatch, Air Liquid, Aker Solutions, FMC / CDS, Cameron / Concept Wärtsilä Hamworthy on yksi vahvimpia toimijoita

Pumppujärjestelmät

• Syväkairauslastipumput
• Pumppuhuonejärjestelmät
• Konehuonejärjestelmät
• Palontorjuntajärjestelmät
• Venttiilit

Kaikki alustyypit, onshore- ja offshore-öljyn- ja kaasunkäsittelylaitokset Niigata, Marflex, Framo, Hyundai Heavy Industries, Shinko, Colfax, Ellehammer Wärtsilä Hamworthy on yksi vahvimpia toimijoita

Ympäristöratkaisut
• Rikkipesurit
• Painolastivesijärjestelmät
• Suojakaasujärjestelmät
• Vedentuotantojärjestelmät
• Vedenpuhdistusjärjestelmät

Kaikki alustyypit Alfa Laval, Green Tech Marine, Techcross, Panasia, Evac, Scanship GEA Westfalia, Marinfloc Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita

* Vain pääkäyttökohteet mainittu.
** Vain pääkilpailijat mainittu.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.