Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Ship Power ja kestävä kehitys

Merenkulku- sekä öljy- ja kaasuteollisuus ovat megatrendien keskiössä. Suuntaus on kohti monipuolisempia ja puhtaampia energialähteitä, läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa ympäristötoimintaa sekä tarvetta parantaa taloudellista kilpailukykyä huolimatta maailmantalouteen mahdollisesti liittyvistä epävarmuustekijöistä. Wärtsilän näkemyksen mukaan on selvää, että entistä paremmin kestävän kehityksen tarpeisiin vastaava toiminta on keskeisessä asemassa kaikissa näissä trendeissä.

Wärtsilän tavoitteena on olla asiakkaittensa arvostetuin kumppani, mikä tarkoittaa, että kestävän kehityksen on oltava Ship Powerin tuote- ja ratkaisukehitystyön keskiössä. T&K-työmme ja liiketoiminnan kehitystyömme perustuu näiden megatrendien asiakasvaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Wärtsilä on vuosien varrella laajentanut ja kehittänyt tarjontaansa merenkulku- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin. Kaasu, ympäristömääräysten noudattaminen ja hyötysuhde ovat Ship Powerin tarjonnan kolme tukijalkaa.

Maakaasun käyttö yleistyy

Maailman energiaympäristö siirtyy kohti monipuolisempia ja kestävämpiä energialähteitä, ja maakaasulla – fossiilisista polttoaineista puhtaimmalla – on tässä suuntauksessa merkittävä rooli. Sekä maakaasun kysyntä että tarjonta ovat viime vuosina kasvaneet tuntuvasti. Muutos tuntuu myös merenkulkuteollisuudessa, missä kiinnostus kaasua kohtaan laivojen polttoaineena lisääntyy nopeasti.

Wärtsilä kehittää tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat maakaasun turvallisen käytön, käsittelyn ja jakelun merenkulkualalla sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Olemme merenkulkualan kiistaton johtaja kaasukäyttöisissä propulsiojärjestelmissä. Tähän mennessä keskinopeita monipolttoainemoottoreitamme on asennettu yli 200 alukseen, ja niille on kertynyt yli 7 miljoonaa käyttötuntia eri sovelluksissa sekä maalla että merellä. Yksikään toinen moottorivalmistaja ei ole yltänyt samaan. Maakaasun turvallisesta käytöstä LNG-tankkereissa on vahvat näytöt, mikä on lisännyt alan kiinnostusta laajentaa LNG:n käyttöä muihin alustyyppeihin.

Wärtsilän hyväksi todetuilla matalapaineteknologiaan perustuvilla monipolttoaineilla on useita etuja:

 • Pienemmät päästöt (kun polttoaineena käytetään kaasua): NOx-päästöt vähenevät 85%, SOx -päästöt vähenevät 99%, hiukkaspäästöt pienenevät jopa 99% ja CO2-päästöt vähenevät 20–30%, savunmuodostus eliminoituu kokonaan
 • Polttoainejoustavuus lisää toimintavarmuutta ja kilpailukykyä. Mahdollisuus käyttää raskasta polttoöljyä, meridieseliä, biopolttoaineita ja raakaöljyä
 • 15–20% pienemmät investoinnit, koska matalapaineisen teknologian käyttö mahdollistaa yksinkertaisemmat (edullisemmat) kaasunkäsittelyjärjestelmät ja savukaasujen puhdistukseen ei tarvita lisäjärjestelmiä
 • Jätemäärät pienenevät (nestemäinen jäte)
 • Ei tarvita toissijaisia puhdistusjärjestelmiä (eikä niissä käytettäviä reagensseja)
 • Varmennus ja turvallisuus
 • Moottorin vakaa toiminta kaasukäytöllä kaikilla tehoalueilla, ei tarvetta siirtyä dieselpolttoaineen käyttöön alhaisella teholla
 • Alhainen pilottipolttoaineen kulutus (vain 1% polttoaineen kokonaismäärästä).

Wärtsilälle kaasun käytön mahdollistaminen laivojen polttoaineena merkitsee muutakin kuin hyväksi todetun kaasumoottoriteknologian toimittamista. Se myös lujittaa yhtiön johtoasemaa kaasukäyttöisten alusten suunnittelijana sekä luotettavien ja kilpailukykyisten kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmien tarjoajana. Wärtsilä tukee myös laajemmin kaasun arvoketjun kehitystä öljy- ja kaasuteollisuudessa esimerkiksi nesteytys- ja uudelleenkaasutusratkaisuillaan.

Ympäristömääräysten noudattaminen

Merenkulkuala toteuttaa nykyisten ympäristömääräysten edellyttämiä muutoksia ja arvioi vaihtoehtoja tulevien määräysten täyttämiseksi. Selvityksen alla ovat päästöt sekä ilmaan (CO2, NOx, SOx, hiukkaspäästöt, VOC ja muut) että veteen. Myös etenkin öljy- ja kaasuteollisuuden toiminnan turvallisuutta ja päästöjä koskevat määräykset ovat kiristymässä.

Wärtsilä tarjoaa useita ympäristömääräysten täyttämiseen liittyviä ratkaisuja, jotka sisältävät hyväksi todettua teknologiaa, nopean asennuksen sekä maailmanlaajuisen verkostomme tuen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle luotettavia ja turvallisia teknologioita, jotka täyttävät myös tulevat ympäristömääräykset. Voimme myös auttaa asiakkaitamme arvioimaan, mikä on heidän operatiivisten tarpeidensa kannalta paras ratkaisu ympäristömääräysten täyttämiseksi.

Tarjontamme merenkulkualan ympäristömääräysten täyttämiseksi:

 • SOx- ja NOx -määräykset: kaasujärjestelmät, kaasukonversiot, pakokaasujen puhdistusjärjestelmät (NOR, hybridipesurit, avoimen kierron pesurit)
 • painolastivesimääräykset: UV- ja sähkökloorausjärjestelmät
 • EEDI-määräykset: yksittäisten tuotteiden parempi hyötysuhde, laivasuunnittelu
 • veteen joutuvia päästöjä koskevat määräykset: tiivistejärjestelmät.

Näiden lisäksi Wärtsilän tarjonta öljy- ja kaasuteollisuudelle sisältää seuraavat ratkaisut turvalliseen ja mahdollisimman päästöttömään toimintaan:

 • VOC-päästöjen talteenotto
 • Jätevesi- ja makeavesijärjestelmät
 • Öljynerotus
 • Soihdutuskaasun talteenotto.

Painopiste hyötysuhteessa

Maailmantalouden laskusuhdanne on lisännyt valtavasti etenkin merenkulun, mutta myös öljy- ja kaasuteollisuuden kustannusrakenteeseen kohdistuvia paineita. Merenkulkualalla korkeat polttoainekustannukset vauhdittavat laitteiden modernisointia, toimintamallien uudistamista sekä uusien laivatyyppien suunnittelua. Energiatehokkuuden parantamiseen suunnatut investoinnit tuovat sekä taloudellisia että ekologisia hyötyjä.

Wärtsilän tavoitteena on optimoida laitteiden elinkaarikustannukset. Toimimme näin, koska se on asiakkaillemme taloudellisesti järkevää ja koska ymmärrämme paineet alentaa kustannuksia ja investoida merkittäviä säästöjä luovien tuotteiden ja ratkaisujen kehitykseen. Hyötysuhteen parantaminen johtaa myös parempaan ympäristön suorituskykyyn.

Meille yksi keino tehokkuuden parantamiseksi on tuotevalikoimamme jatkuva uudistaminen. Vuonna 2014 toimme markkinoille Wärtsilä 46DF -moottorin, joka alentaa polttoaineen ominaiskulutusta tuntuvasti sekä kaasu- että dieselkäytössä. Lisäksi yhtiö toi markkinoille uuden Aframax-tankkerimallin ja pidemmälle kehitetyn ja päivitetyn SK 5054 MkII -tankkerimallin, jotka parantavat energiatehokkuutta. Propulsiotarjontamme täydentyi uudella kiinteälapaisella potkurimallilla ja uudella säätölapapotkurijärjestelmällä. Kumpikin potkuri tarjoaa korkean hyötysuhteen ja tämän myötä pienemmän polttoainekulutuksen. Uusi Low Loss Hybrid -energiajärjestelmä hyödyntää eri voimanlähteitä yhdessä energianvarastointilaitteiden kanssa varmistaen siten voimakoneen mahdollisimman tehokkaan toiminnan ja tarjoten jopa 15%:n vuosittaiset polttoainesäästöt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.