Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

SHIP POWER -LIIKETOIMINNAN STRATEGIA

Wärtsilä Ship Powerin strateginen tavoite on olla johtava innovatiivisten tuotteiden ja integroitujen ratkaisujen toimittaja meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle.

Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnämme syvällistä asiakkaiden tarpeiden tuntemusta ja:

  • Vakiinnutamme johtavan aseman kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa.
  • Kehitämme edelleen johtavaa asemaamme laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina.
  • Tarjoamme kilpailukykyisiä tuotteita meri- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kasvaviin tarpeisiin.
  • Haemme lisää kasvua hyödyntämällä kykyämme tarjota asiakkaillemme tehokkaimmat elinkaariratkaisut.

Ratkaisutoimittajana pystymme toimittamaan kaiken yksittäisistä tuotteista laivojen monitahoisiin voimajärjestelmiin sekä koko elinkaaren kattavaan tukeen aina konseptin kehittämisestä käyttöön. Olemme alan ainoa toimija, jonka tarjonta kattaa merenkulun kaikki tarpeet. Laajaa tuotevalikoimaamme tukevat maailmanluokan laivasuunnittelun, teknisen osaamisen ja projektitoimitusten resurssit. Niiden avulla pystymme luomaan ratkaisuja, jotka optimoivat asiakkaiden laitteiden lisäarvon niiden koko elinkaaren ajan.

Kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa näemme mittavia keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Wärtsilällä on jo vahva asema näillä alueilla, sillä yhtiöllä on alan vahvin kokemus kaasumoottoreista, ainutlaatuinen päästöjen hallintaan ja pienentämiseen liittyvä tuotevalikoima ja teknisten palveluiden ja laivasuunnitteluresurssien ansiosta kokonaisvaltainen malli laivan hyötysuhteen optimointiin.

Wärtsilä Ship Power hakee orgaanista kasvua, jota tukevat kohdennetut yritysostot ja kumppanuudet. Kehitämme innovatiivisten ja kilpailukykyisten tuotteidemme tarjontaa asiakassegmenttien tarpeiden ja alusten käyttöprofiilien pohjalta. Tarjoamme yhdessä Services-liiketoiminnan kanssa varustamoille ja laivayhtiöille luotettavuuden ja käytettävyyden takaavia integroituja elinkaariratkaisuja. Säilytämme johtavan asemamme laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina sekä vahvistamme edelleen jo nyt vahvaa asemaamme öljy- ja kaasuteollisuudessa. Jatkamme myös panostuksia läsnäolomme vahvistamiseen ja toimitusketjumme sekä suunnittelu- ja myyntiprosessiemme tehokkuuden maksimointiin etenkin tärkeimmillä laivanrakennusmarkkinoilla, kuten Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Brasiliassa.

Ship Powerin vahvuudet

  • Merenkulku- sekä offshore-alan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, joiden tukena on alan vahvin maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
  • Ylivoimaiset toimitusreferenssit monipolttoaineteknologioihin sekä kaasujärjestelmiin perustuvista kaasukäyttöisistä aluksista.
  • Kattavin valikoima vaihtoehtoja asiakkaiden polttoainejoustavuutta, suorituskykyä ja ympäristövaatimuksia koskeviin tarpeisiin vastaamiseksi.
  • Ainutlaatuinen synergia laivansuunnittelun ja teknisen osaamisen välillä takaa alukselle parhaan suorituskyvyn sen koko elinkaaren aikana.
  • Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä merenkulun sekä öljy- ja kaasuteollisuuden segmenteillä pienentää laivanrakennusalan suhdannevaihteluiden vaikutuksia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.