Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

TUOTANTOKATSAUS

Wärtsilän tuotanto keskittyy pääasiassa tuotteiden ja strategisten komponenttien kokoonpanoon, koeajoon ja viimeistelyyn. Toimintamallimme perustana on laaja toimittajaverkosto, jolla taataan kapasiteetin joustavuus. Keskeistä on toiminta lähellä asiakasta, laatulähtöisyys sekä teknologiajohtajuuden jatkuva painottaminen T&K-toiminnassa.

Toimintamme kehittämisen suuntaviivoja ovat keskittyminen kaasuun, ympäristöratkaisuihin ja Smart Power Generation konseptiin. Tuotteissamme ja järjestelmissämme yhdistyvät luotettavuus, kustannustehokkuus, toimivuus, ympäristömyötäisyys ja johtavat teknologiat. Ne voidaan integroida kokonaisratkaisuiksi tai toimittaa erillisinä laitteina.

Tuotannon laajuus

Wärtsilällä on tuotantoa eri puolilla maailmaa, ja toimintaa optimoidaan jatkuvasti ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, asiakkaiden toiminnan ja tehokkuusnäkökohtien perusteella. Koska loppumarkkinamme ovat edelleen jatkuvassa rakennemuutoksessa, keskitymme läsnäolon vahvistamisessa avainmarkkinoihimme, esimerkiksi Kiinaan. Tämä parantaa mahdollisuuksiamme palvella asiakkaita paikallisesti ja säästää sekä tuotanto- että kuljetuskustannuksia.

Wärtsilällä on tällä hetkellä neljä yhteisyritystä eri puolilla maailmaa. Koreassa valmistamme monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin yhteistyössä Hyundai Heavy Industries Co:n kanssa. Kiinassa meillä on moottorituotantoa paikallisille markkinoille kahdessa yhteisyrityksessä. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd valmistaa keskinopeita apumoottoreita ja Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd keskinopeita apu- ja päämoottoreita. Niin ikään Kiinassa toimiva Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. tuottaa kiinteälapaisia potkureita ja säätölapapotkureita. Parhaillaan on meneillään kahden yhteisyrityksen perustaminen China State Shipbuilding Corporationin kanssa. Toinen keskittyy keskinopeiden diesel- ja monipolttoainemoottoreiden valmistukseen ja toinen ottaa vastuun Wärtsilän hidaskäyntisten moottoreiden liiketoiminnasta. Näiden yhteisyritysten lisäksi rakennamme Wärtsilän kokonaan omistamaa tuotantolaitosta Brasilian Açuun. Sen tarkoituksena on vastata markkinoiden kasvavaan kysyntään erityisesti offshore-segmentissä.

Wärtsilän maailmanlaajuinen toimittajaverkosto tuo valmistukseen joustavuutta

Hyvä yhteistyö, erinomaiset suhteet ja tiedon jakaminen toimittajiemme kanssa takaavat varmat komponenttitoimitukset ja markkinoiden odotuksia vastaavat toimitusajat. Wärtsilällä on maailmanlaajuisesti noin 1.200 toimittajaa. Hankintastrategianamme on keskittää yhteistyö huolellisesti valituille toimittajille, joiden pääasiallisia valintakriteerejä ovat suorituskyky, innovatiivisuus sekä sijainti lähellä valmistusyksiköitämme ja yhteisyrityksiämme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja vahvistamaan maailmanlaajuista toimitusketjuamme ja painotamme toiminnassamme voimakkaasti laatua sekä kustannuskilpailukykyä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.