Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä auttaa Norjaa saavuttamaan aseman maailman ensimmäisenä "hiilineutraalina" valtiona.

Biokaasu leikkaa Oslon päästöjä

EU on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 20% energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Tavoitteen saavuttamiseksi sekä jäsenvaltio- että alue- ja kuntatasolla pyritään löytämään uusia, tavanomaisesta poikkeavia energiaratkaisuja.

Norjassa rima on vieläkin korkeammalla: Norja aikoo olla maailman ensimmäinen ”hiilineutraali” valtio ja alentaa kasvihuonekaasujen nettopäästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen pyritään muun muassa käyttämällä polttoaineena biojätteistä valmistettavaa nestemäistä biokaasua.

Kuten muualla tässä vuosikertomuksessa kerrotaan, Wärtsilän kaasutarjonta on laajentunut kaasun käsittelyjärjestelmiin ja infrastruktuuriratkaisuihin, kuten bunkraukseen ja terminaaleihin. Vuonna 2014 Wärtsilä esitteli jälleen uutta puolta kaasutarjonnastaan toimittaessaan Oslon joukkoliikennelaitokselle biokaasun nesteytyslaitoksen. Wärtsilän asiakkaana oli käytännössä Oslon kunnan EPC-toimittaja, paikallinen biojätteen käsittelyyn erikoistunut Cambi AS.

Suunnannäyttäjä

”Prosessin vaikutukset Oslon julkisen liikenteen ekosysteemiin ovat valtavat”, kertoo Wärtsilä Norwayn liiketoiminnan kehityksestä vastaava Arne Jakobsen. ”Laitoksen ansiosta 135 Oslon alueen bussia voi käyttää polttoaineenaan biokaasua, mikä vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 10.000 tonnia ja laskee merkittävästi myös pienhiukkaspäästöjä.”

Laitos mädättää Oslon alueella kerätystä kotitalousjätteestä biometaania. Laitos käsittelee vuosittain 50.000 tonnia jätettä ja tuottaa päivittäin noin 14.000 normaalikuutiometriä biometaania.

Biokaasu puhdistetaan, jäähdytetään ja lauhdutetaan nestemäiseksi Wärtsilän Mixed Refrigerant
-teknologiaa hyödyntäen. Wärtsilän ratkaisu käsittää syöttökaasun kompressoinnin, biokaasun puhdistuksen ja nestemäisen biokaasun varastoinnin ja kuljetuksen.

Biometaanin käyttöönotto joukkoliikenteessä nostaa Oslon ympäristöinnovaatioiden kärkikaupungiksi. Uusi laitos on erittäin vakuuttava referenssi: se näyttää mallia sekä Euroopan että koko maailman kaupungeille.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.