Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilän pääteemat kestävälle merenkululle ovat laivakaluston optimointi, laivojen kokonaishyötysuhde, kestävät polttoaineet ja polttoainejoustavuus, päästöjen minimointi sekä alusturvallisuus. 

Kestävän merenkulun visio

Laivakuljetukset ovat tarjolla olevista kuljetusmuodoista yksi ekologisesti kestävimpiä. Lähivuosina alan ympäristöjalanjälki kuitenkin kasvaa merkittävästi – suunnitteilla olevista uusista päästörajoituksista huolimatta – koska meriliikenne yhä useammin korvaa ympäristölle haitallisempia ja enemmän päästöjä aiheuttavia kuljetuksia.

Wärtsilä ennaltaehkäisee osaltaan haittoja edistämällä alan ympäristöhaasteita koskevaa dialogia päättäjien, laivanvarustajien ja muiden sidosryhmien välillä. Työn lähtökohtana on visio, joka kokoaa yhteen merenkulun kestävää kehitystä koskevia käytännön teemoja.

shipping_940x525.jpg

Näitä ovat laivakaluston optimointi, laivojen kokonaishyötysuhde, kestävät polttoaineet ja polttoainejoustavuus, päästöjen minimointi sekä alusturvallisuus. Kokonaisuutena nämä viitoittavat merenkululle kestävää tulevaisuutta kuljetusmuotona, jonka vastuulla on suurin osa maailman rahtikuljetuksista.

Wärtsilän laaja merenkulkuratkaisujen tarjonta perustuu vakuuttavaan laivasuunnitteluosaamiseemme ja kestävää kehitystä painottavaan teknologiaamme. Mutta keskusteluun kaivataan muitakin ääniä.

Oheisessa videossa hahmoteltu visio painottaa vahvasti, että alan keskeisten toimijoiden tulisi laatia tulevaisuuden tiekartta yksissä tuumin. Yksittäinen toimija tai teknologia ei pysty vastaamaan haasteeseen. Järjestöjen, varustamoiden, ratkaisutarjoajien ja kaikkien muidenkin sidosryhmien tulisi päästä yhteisymmärrykseen perusteista, joiden pohjalle tulevaisuuden infrastruktuuria, parempia alusratkaisuja ja kestävämpiä kuljetusparadigmoja, esimerkiksi alennettujen nopeuksien rahtikuljetuksia, lähdetään rakentamaan.

Aloite on saanut tähän asti myönteisen vastaanoton, ja matka jatkuu. Katso video ja tuo oma äänesi kuuluville tässä tärkeässä keskustelussa.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.