Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä tekee yhteistyötä muiden yritysten ja järjestöjen kanssa, jotta tietoisuus monimuotoisuudesta lisääntyisi.

Monimuotoisuus merkitsee edistystä

Muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii maailmanlaajuista läsnäoloa ja laajempaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa niin yrityksen sisällä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Tutkimusten mukaan hyvin johdetut ja monimuotoiset tiimit saavat usein parempia tuloksia kuin homogeeniset työyhteisöt, koska erilaiset yksilöt tarkastelevat ongelmia eri näkökulmista ja päätyvät monimuotoisempiin ratkaisumalleihin.

Kuten vuoden 2013 vuosikertomuksessa kerrottiin, Wärtsilä on käynnistänyt monimuotoisuusaloitteen ja sitä johtavan monimuotoisuusfoorumin, jossa eri liiketoimintojen ja paikkakuntien edustajat koordinoivat globaalia toimintaa ja tukevat paikallisia aloitteita.

Wärtsilän henkilöstöjohtaja Päivi Castrén kiteyttää yhtiön monimuotoisuusajattelun seuraavasti: ”Emme näe monimuotoisuutta rasti ruutuun -laatikkona jossakin toimenpidelistassa vaan kokonaisvaltaisena asennemuutoksena, joka vähitellen tulee osaksi jokapäiväistä työtä.”

Organisaation perustamisen ja sisäisen tutkimuksen jälkeen foorumi aloitti benchmarking-ohjelman, jossa tilannetta verrataan mm. Volvoon, Accentureen ja Colgateen. Wärtsilä liittyi vuonna 2014 yhteistyöhakuisen monimuotoisuuskoulutuksen ja -viestinnän edistämiseksi suomalaiseen voittoa tavoittelemattomaan yritysvastuuverkostoon FIBSiin, joka auttaa yrityksiä toimimaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisin tavoin. FIBSin monimuotoisuusverkoston jäsenet osallistuivat lokakuussa FIBSin Diversity Charter -vuosiseminaariin. Seuraavana päivänä Wärtsilä toimi Helsingin pääkonttorillaan verkoston benchmarking-tapaamisen isäntänä.

Asenteet muuttuvat

Nyt kun sisäinen tutkimus ja ulkoinen benchmarking-vertailu on saatu kunnolla käyntiin, monimuotoisuusaloitteen päähuomio kiinnitetään seuraavaan vaiheeseen: viestintään ja tietoisuuden lisäämiseen yhtiön sisällä. Painopiste siirtyy pääkonttorista esimiehille eri puolilla organisaatiota. Heidän käytettävissään on tarvittaessa monimuotoisuusaloitteen ja paikallisen HR-henkilöstön tuki erilaisten materiaalien, ohjauksen ja ideoinnin muodossa.

Vaikka aloitteen tavoitteet ovat kunnianhimoiset (Wärtsilän naispuolisen henkilöstön määrä 20% kokonaismäärästä vuoden 2015 loppuun mennessä), Päivi korostaa, että kiintiöt ja vastaavat keinot ovat huono tapa päästä tavoitteeseen. ”Ajatuksen pitää kypsyä ihmisten mielessä, näitä asioita ei voi sanella tiukoilla ohjeistuksilla. Kun asiaa pidetään esillä ja korostetaan jatkuvasti monimuotoisuuden etuja ihmisille itselleen, muutos tapahtuu kyllä omaehtoisesti. Liiketoimintaedut on osoitettu selkeästi: nyt on aika katsoa, miten ne toteutuvat käytännössä, kun käsitykset vähitellen muuttuvat.”

 

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.