Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

WeCare-raportoinnin perusteella on eri puolilla maailmaa toteutettu 3.342  toimenpidettä toimintojemme turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

WeCare – seuraava askel kohti nollaa

Turvallisuus on Wärtsilän tärkeimpiä painopisteitä, ja olemme jo usean vuoden ajan lähestyneet tavoitettamme, joka on nolla työtapaturmaa. Työtapaturmien määrä on viime vuosina pienentynyt noin 20–25% vuodessa.

Vastaavan tahdin ylläpitäminen tulee jatkuvasti vaikeammaksi, kun painopiste siirtyy väistämättä merkittävistä riskeistä vaikeammin tunnistettaviin parannuskohteisiin. Pyrimme pitämään hyvää kehitystä yllä käynnistämällä vuonna 2014 WeCare-projektin. Se on uusi, kattavampi järjestelmä tapaturmien, läheltä piti -tilanteiden ja vaarojen raportointiin ja analysointiin koko organisaatiossa.

WeCare on uusi malli turvallisuudesta viestimiseen, ja se kattaa sekä turvallisuuspoikkeamista oppimisen että itse raportoinnin. Järjestelmän keskiössä ovat kaikkien työntekijöiden käytettävissä oleva uusi raportointiohjelma, tarkat menettelyohjeet vaaratilanteista, tapaturmista ja niiden syistä keskusteluun sekä yleinen tapaturmien ennalta ehkäisy.

Uudella järjestelmällä tuloksia voi tarkastella toimipisteittäin ja liiketoiminta-alueittain, joten tulosten analysointi ja kehityksen seuraaminen on helpompaa.

Vahvoja tuloksia jo nähtävissä

WeCare-projektin toteutus alkoi vuoden 2014 alussa, ja syksyyn mennessä järjestelmä oli otettu käyttöön koko konsernissa. Tähän mennessä 2.800 Wärtsilän työntekijää on osallistunut WeCare-ohjelmaan havainnoijana, tutkijana tai toimenpiteistä vastaavana. Tämä on erinomainen tulos, sillä WeCaren päätarkoitus on motivoida ja rohkaista työntekijöitämme toimimaan, raportoimaan ja kantamaan vastuuta.

Uusilla työkaluilla raportoitiin vuonna 2014 yhteensä 5.077 poikkeamaa, joista 86% oli vaaratilanteita tai riskihavaintoja.

Vaikka raportoiduista vammoista suuri osa on melko lieviä, ne ovat tietenkin erittäin ikäviä kyseisten henkilöiden ja myös työnantajan kannalta. Sen vuoksi suhtaudumme kaikkiin turvallisuuspoikkeamiin hyvin vakavasti. Korjaamalla lievään vammaan johtanut riskitekijä voidaan hyvinkin ehkäistä vakavammat tapaturmat tulevaisuudessa.

WeCare-raportoinnin perusteella on eri puolilla maailmaa toteutettu 3.342 toimenpidettä toimintojemme turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Edistyksestä huolimatta emme jää lepäämään laakereillamme vaan jatkamme määrätietoisesti kohti nollan työtapaturman tavoitettamme.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.