Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Yritteliäät innovaattorit

noodi, substantiivi: solmukohta, kokonaisuuden alisteisten osien lähtökohta tai keskipiste

Kun Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselta astuu rakennukseen, jossa Wärtsilä Innovation Node toimii, ensivaikutelmana on tilan valoisuus ja ilmavuus. Aulaa hallitsee iso, leppoisa kahvio. Opiskelijat lukevat, keskustelevat hillitysti lounaan äärellä ja astelevat kiireettömästi paikasta toiseen.

Näennäisen rento vaikutelma kuitenkin pettää. Täällä tehdään vaivoja säästämättä tärkeää työtä – samoin kuin suomalainen koulutusjärjestelmä yltää yhdeksi maailman parhaista ilman muiden kärkimaiden liki maanista työtahtia tai rautaista kuria.

Ei ole sattumaa, että Wärtsilä on perustanut tutkimus- ja kehityskeskuksensa juuri tänne, sanoo Ship Powerin nelitahtimoottoreiden liiketoimintayksikön tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilari Kallio.

”Innovation Noden sijainti auttaa osaltaan keräämään tuoreita ideoita ja pitämään yllä yhteyksiä koko yhteiskuntaan laajassa mielessä. Teemme täällä esimerkiksi yhteistyötä Aalto-yliopiston opiskelijoiden tuotekehitysohjelmien kanssa.”

Kallio on toimintaan tyytyväinen: ”Olemme saaneet hienoja tuloksia. Annamme opiskelijoille aiheen strategiamme pohjalta, ja he tutkivat sitä aivan uusista näkökulmista – tavoitteena on aina konsepti, josta voidaan kehittää uusi tuote, palvelu tai liiketoimintamalli.”

Toiminta kuulostaa yrittäjyyden tuomiselta akateemiseen maailmaan, ja juuri sitä se onkin. Kyse ei ole innovoinnista innovaatioiden itsensä vuoksi, kuten hiljattain nähtiin projektissa, jossa huoltohenkilöstölle kehitettiin älypuhelinpohjainen tukipalvelu. Ratkaisu korvaa paperisia manuaaleja ja muistiinpanovihkoja kompaktien mobiililaitteiden kehittyneillä viestintäominaisuuksilla ja voi hyvinkin pian kehittyä kiinteäksi osaksi Wärtsilän palvelutarjontaa.

käyttäjäkokemus, substantiivi: verkkosivua, tietokonesovellusta tai muuta tuotetta käyttävän henkilön kokemus käyttötilanteesta, erityisesti käytön helppous tai miellyttävyys

Eräiden kuluttajateknologiayhtiöiden miljardivoitot nojaavat pitkälti laadukkaaseen käyttäjäkokemukseen, mutta käyttäjäkokemuksesta ei juuri puhuta teollisuudessa, jossa tuotteen kiinnostavuutta mitataan pikemminkin esimerkiksi megawateissa.

Ship Powerin muotoilujohtaja Juhana Arkio painottaa, että asiat eivät aina tule olemaan näin. ”Modernissa liiketoiminnassa on ehdottomasti ymmärrettävä loppukäyttäjää”, Arkio linjaa. ”Wärtsilälle tämä tarkoittaa sitä, että hankimme kilpailuetua soveltamalla teollista muotoilua innovatiivisesti.”

Arkio jatkaa kuvailemalla tiiminsä tuote tuotteelta käyttöön ottamia teollisen muotoilun käytäntöjä, joilla loppukäyttäjästä on tehty keskeisempi osa suunnitteluprosessia.

Lähdemme liikkeelle muutamasta kaaviosta merkintöineen, jotka yhdessä kulkevat suunnittelun kokonaisspesifikaation nimellä. ”Tämä on tuotteen tulevan käyttöympäristön perusteellisen analyysin lopputulos”, Juhana selostaa. ”Se on yhteenveto sekä asiakkaan että loppukäyttäjän näkökulmista. Tutkimuksen yhteydessä on pureuduttava peruskysymyksiin: ’Mitä tarvitaan?’, ’Mitkä ovat suunnittelutoimeksiannon rajat?’ Kyse ei ole pelkästään lainsäädännöstä tai sääntelystä, vaikka tietenkin niillä on oma osansa. Spesifikaatio huomioi käyttäjän, markkinat ja teknologian ja yhdistää siten Wärtsilän koko ’muotoiluajattelun’.”

Tutustumme tarkemmin tuotteisiin, joissa perusteellista tutkimusta on hyödynnetty. Wärtsilän uusissa nelitahtimoottoreissa uutta on visuaalisen identiteetin lisäksi myös kokonaisvaltainen muotoilu, joka kattaa kaikki ihmisen ja koneen väliset rajapinnat. Yksi tämän periaatteen tuloksista on uusi LDU-30-näyttöyksikkö, jota käytetään koneen paikalliseen ohjaukseen ja tarkkailuun. Käyttökokemuslähtöinen suunnittelu ulottuu myös ohjelmistojen käyttöliittymiin, mukaan lukien jopa ohjelmisto, jolla päivittäisiin huoltotehtäviin käytettävä ohjelma konfiguroidaan.

”Kuten näet, tämä suunnitteluperiaate on todella kaikenkattava”, Juhana jatkaa. ”Kaikki yksityiskohdat, joiden kanssa käyttäjä on tekemisissä, käydään läpi ja optimoidaan. Tällä tavoin muotoilu todella tuo lisäarvoa.”

identiteetti, substantiivi: henkilön tai ihmisryhmän muista erottavat ominaisuudet, uskomukset jne.

Käyttäjän tarpeista lähtevä optimointi on yksi teollisen muotoilun tärkeimpiä ulottuvuuksia. Toinen on tuotteen identiteetti ja tapa, jolla se heijastaa Wärtsilän arvoja ja kunnianhimoisia tavoitteita. Juhana näkee tämän yhtiön strategian suorana jatkumona.

”Teollinen muotoilumme pyrkii kiteyttämään Wärtsilän strategiset kysyntätekijät – elinkaaritehokkuus, luotettavuus, huollettavuus ja turvallisuus – vahvaksi yhtenäiseksi tuoteidentiteetiksi. Kun ajatellaan muotoilun vaikutusta tuotteen antamaan vaikutelmaan, kyse on paljon syvällisemmästä asiasta kuin väreistä ja logon paikasta. Kyse on siitä, mitä nämä elementit edustavat ja miten niiden identiteetti puhuttelee ihmisiä. Tavallaan me annamme strategialle äänen.”

Ilari Kallio toivoo, että Wärtsilän tuotemuotoilu välittää asiakkaille yhteen sanaan tiivistettynä luotettavuuden vaikutelmaa. ”On äärimmäisen tärkeää, että pystymme iskostamaan ajatuksen luotettavasta yrityksestä ja tuotteista, joihin voi luottaa kenttäolosuhteissa. Tähän tähtää kaikkien organisaatiomme jäsenten työ.”

yrittäjähenkinen, adjektiivi: yrittäjälle tyypillisen hengen, asenteen tai ominaisuuksien leimaama; yritteliäs

Sekä Ilari että Juhana työskentelevät samassa Ship Powerin nelitahtimoottoreiden liiketoimintayksikössä, mutta he ovat myös tehneet laajasti innovaatiotyötä, joka sitoo yhteen Wärtsilän muut liiketoiminnat. Herää kysymys, miten T&K on käytännössä organisoitu.

Ilarille avainsana on yrittäjähenkisyys.

”Jos näen mahdollisuuksia tai synergiaa muissa liiketoiminnoissa, mikään ei estä minua hyödyntämästä niitä. Vaikka kullakin on omat vastuunsa, ei se estä aloitteellisuutta yhteistyössä. Yrittäjähenkisyys on meidän tiemme mahdollisimman helppoon, tuottavaan ja taloudelliseen työskentelyyn. Ei organisaatiorakenteiden tarvitse rajoittaa yhteistyötä, jos näkee, että siitä saadaan hyötyä.”

”Pitää pienyrittäjän tapaan löytää sopivimmat yhteistyökumppanit. Niitä voi löytyä sekä omasta organisaatiosta että ulkopuolelta. Yhteinen budjetti ei ole edellytys tiedon jakamiselle ja yhteistyölle. Yhteistyö hyödyttää kaikkia.”

Juhana ottaa ajatuksesta kiinni: ”Meidän tiimimme on varsin pieni, ja lähtökohtamme on innovatiivisuus. Teollisen muotoilun osaamiselle löytyy usein luonnostaan käyttöä kaikissa liiketoiminnoissa. Miksi rajoittuisimme vain johonkin tiettyyn tuotelinjaan? Teemme erittäin paljon töitä esimerkiksi huoltoliiketoiminnan innovaatioiden parissa, missä teollisella muotoilulla on kasvava rooli. Tyypillisillä muotoilupalvelujen tarjoajilla on yleensä käyttökokemussuunnittelijoita, loppukäyttäjätutkimuksen asiantuntijoita ja käyttöliittymäsuunnittelijoita. Juuri näitä taitoja meillä on omasta takaa.”

Muotoiluinnovaattorit eivät selvästikään näe konsernirakenteita keksintöjen ja uusien, parempien ratkaisujen esteenä, mutta Ilari huomauttaa, että yhtiön strategia kyllä osoittaa työskentelyn suunnan.

”Laajat linjaukset vedetään johtoportaassa”, hän toteaa. Johto päättää esimerkiksi, että painopisteessä ovat kaasu, polttoainejoustavuus ja Smart Power Generation. Mutta kun päätökset jalkautetaan organisaatioon, niistä syntyy kussakin liiketoiminnassa omia sovelluksia...Mutta kun päätökset jalkautetaan organisaatioon, niistä syntyy kussakin divisioonassa omia sovelluksia ja näistä aikanaan liiketoimintayksiköitä – suuri määrä erilaisia mahdollisuuksia.

”Yksi Wärtsilän vahvuuksista on taito huomata piilevä potentiaali ja ymmärrys siitä, missä haluamme olla markkinoiden muuttuessa ja uusien tarpeiden tullessa näkyviin. Minkälaisia tuotteita tarvitsemme? Minkälaista lisäarvoa tarjoamme asiakkaille? Miten asemoimme itsemme markkinoilla? Näihin kysymyksiin saa vastauksia vain yhdellä tavalla: ymmärtämällä asiakasta.”

Juhana vahvistaa, että aivan samat periaatteet pätevät huipputason teolliseen muotoiluun. Itse asiassa kyse on vahvasta trendistä: ”Ainakin 80% minkä tahansa innovaatioseminaarin ohjelmasta koskee loppukäyttäjiä ja asiakasselvityksiä. Meidän tulisi kuitenkin saada selville vielä enemmän kuin asiakkaat tai oikeastaan kukaan pystyy juuri nyt sanomaan.”

Loppujen lopuksi innovaatiot ovat asiakkaita varten. Wärtsilä Innovation Nodelle tämä tarkoittaa uuden lisäarvon etsimistä tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja jatkuvaa uusien ratkaisujen hakemista.

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.