Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

         

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR 2014 2013 Liite
Liiketoiminnan muut tuotot 75 71 1
Henkilöstökulut -41 -41 2
Poistot ja arvonalentumiset -7 -10 3
Liiketoiminnan muut kulut -77 -87
Liiketulos -50 -67
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 130 107
Korko- ja muut rahoitustuotot 39 46
Kurssierot 2 -1
Korko- ja muut rahoituskulut -38 -42
133 111
Tulos ennen satunnaisia eriä 83 44
Konserniavustus 112 161 5
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 195 205
Poistoeron muutos 1 3
Tulos ennen veroja 196 208
Tuloverot -13 -33 6
Tilikauden tulos 183 174

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.